หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
.......................
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานขอย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 
 
     
 
 
 
ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า  229 1 9 เม.ย. 2564
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  215 0 16 มี.ค. 2564
เว็บไซต์ อบต.บ้านข่อย อ.เมือง จ.ลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ  2054 1 26 เม.ย. 2563
เบี้ยยังชีพ  980 2 14 ต.ค. 2562
ออกกำลังกาย   849 1 1 มิ.ย. 2560
สอบถามการทำดอกไม้จันทร์  1049 1 1 มิ.ย. 2560
  (1)