หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
.......................
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานขอย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 
 
     
 
 
 
สอบถามการทำดอกไม้จันทร์
 

หากต้องการทำดอกไม้จันทร์ ต้องสมัครที่ใด

เขียนโดย   คุณ นส.นิภาพร

วันที่ 1 มิ.ย. 2560 เวลา 15.56 น. [ IP : 101.108.58.59 ]  
 

ติดต่อแจ้งชื่อได้ที่ อบต. โดยตั้งกลุ่มมา  

เขียนโดย   คุณ พรจิตร์

วันที่ 1 มิ.ย. 2560 เวลา 16.04 น. [ IP : 101.108.58.59 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)