หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
นายชนะ อินทร์คำนึง
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานขอย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 บ้านข่อยใต้
   
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2558
 

 

     
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย มีการคมนาคมติดต่อระหว่างตำบล และอำเภอ รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบล และหมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้
 
ถนนคอนกรีต รวม 8.284 กิโลเมตร
 
ถนนลาดยาง รวม 11.05 กิโลเมตร
 
ถนนลูกรัง รวม 25.27 กิโลเมตร
 
ถนนดิน รวม 4.00 กิโลเมตร
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ      
 
ลำน้ำ , ลำห้วย , แม่น้ำ จำนวน 3 แห่ง
 
บึง , หนอง และอื่น ๆ จำนวน 15 แห่ง
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น      
    ฝาย จำนวน 3 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 5 แห่ง
 
บ่อบาดาล จำนวน 205 แห่ง
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง
 
คลองชลประทาน จำนวน 6 แห่ง
 
 
 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน อบต.) ทรัพยากรธรรมชาติในตำบลบ้านข่อย
   
หนองลำตะคลอง
หนองห้วยทราย
   
หนองละเอียก
หนองบัว
   
หนองกระทุ่ม
หนองจิก
   
หนองลาดฟ้า
หนองโสน
   
หนองจระเข้
หนองลำปลากราย
   
หนองกระเดือย    
 
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรดินส่วนมาเป็นร่วนมีแร่ธาตุ และสารอินทรีย์อยู่เป็นจำนวนมากความอุดมสมบูรณ์ของดินดี
 
ทรัพยากรป่าไม้ ส่วนมากจะเป็นไม้ที่ปลูกเอง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย ยังไม่มีที่ดินสำหรับทิ้งขยะเป็นของตนเอง ได้ใช้ที่ดินของส่วนบุคคลเป็นที่ทิ้งขยะ โดยอาศัยวิธีการฝังกลบและเผาทำลายในที่กลางแจ้ง