หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
นายชนะ อินทร์คำนึง
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานขอย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขียงสองแสน

พิพิธภัณฑ์วัดข่อยใต้

บ้านข่อยใต้
   
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2558
 

 

     
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย มีการคมนาคมติดต่อระหว่างตำบล และอำเภอ รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบล และหมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้
 
ถนนคอนกรีต รวม 8.284 กิโลเมตร
 
ถนนลาดยาง รวม 11.05 กิโลเมตร
 
ถนนลูกรัง รวม 25.27 กิโลเมตร
 
ถนนดิน รวม 4.00 กิโลเมตร
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ      
 
ลำน้ำ , ลำห้วย , แม่น้ำ จำนวน 3 แห่ง
 
บึง , หนอง และอื่น ๆ จำนวน 15 แห่ง
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น      
    ฝาย จำนวน 3 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 5 แห่ง
 
บ่อบาดาล จำนวน 205 แห่ง
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง
 
คลองชลประทาน จำนวน 6 แห่ง
 
 
 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน อบต.) ทรัพยากรธรรมชาติในตำบลบ้านข่อย
   
หนองลำตะคลอง
หนองห้วยทราย
   
หนองละเอียก
หนองบัว
   
หนองกระทุ่ม
หนองจิก
   
หนองลาดฟ้า
หนองโสน
   
หนองจระเข้
หนองลำปลากราย
   
หนองกระเดือย    
 
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรดินส่วนมาเป็นร่วนมีแร่ธาตุ และสารอินทรีย์อยู่เป็นจำนวนมากความอุดมสมบูรณ์ของดินดี
 
ทรัพยากรป่าไม้ ส่วนมากจะเป็นไม้ที่ปลูกเอง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย ยังไม่มีที่ดินสำหรับทิ้งขยะเป็นของตนเอง ได้ใช้ที่ดินของส่วนบุคคลเป็นที่ทิ้งขยะ โดยอาศัยวิธีการฝังกลบและเผาทำลายในที่กลางแจ้ง