หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
นายชนะ อินทร์คำนึง
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานขอย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 
 
     
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 

 
ประกาศเจตนารมณ์  
 

นายชนะ  อินทร์คำนึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย  พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้าง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ สุจริต  โปร่งใส อบต.บ้านข่อยใสสะอาด 2564 โดยการงดรับและให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส  โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ม.ค. 2564 เวลา 09.25 น. โดย คุณ จีรวรรณ สมบูรณ์

ผู้เข้าชม 32 ท่าน