หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
นายชนะ อินทร์คำนึง
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานขอย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 
 
     
ข้อบัญญัติ
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย เรื่อง การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ต.ค. 2560 เวลา 14.40 น. โดย คุณ ครองทรัพย์ วัชพืช

ผู้เข้าชม 106 ท่าน