หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
.......................
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานขอย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 กระเป๋าผ้าด้นมือ
   
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2558
 

 

     
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศเรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศเรื่องนโยบายต่อต้านการรับสินบน [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศเจตนารมณ์ [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 63  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
  (1)