หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
.......................
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานขอย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 กระเป๋าผ้าด้นมือ
   
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2558
 

 

     
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ของ อบต.บ้านข่อย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 66  
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานการติดตามและดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.บ้านข่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 60  
 
คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริต [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
  (1)