หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
นายชนะ อินทร์คำนึง
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานขอย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 กระเป๋าผ้าด้นมือ
   
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2558
 

 

     
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 6 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
คู่มือร้องเรียนการทุจริต-อบต.บ้านข่อย [ 6 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 38  
 
มาตรการผู้มีส่วนได้เสีย [ 8 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 32  
 
มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ [ 7 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)