หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
นายชนะ อินทร์คำนึง
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานขอย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 
 
     
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พุคา   รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    13 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พุคา   รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ เดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    13 ก.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พุคา   รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ เดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    13 ก.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พุคา   รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    13 ก.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แก่งผักกูด   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่ิ สายบ้านนายจอม บัวศรีแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลทะเลวังวัด   13 ก.ค. 2563 2
กิจการสภา อบต.ห้วยขุนราม   การเฝ้าระวังสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    13 ก.ค. 2563 2
กิจการสภา อบต.ห้วยขุนราม   การเฝ้าระวังสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    13 ก.ค. 2563 0
กิจการสภา อบต.ห้วยขุนราม   การเฝ้าระวังสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    13 ก.ค. 2563 0
กิจการสภา อบต.ห้วยขุนราม   การเฝ้าระวังสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    13 ก.ค. 2563 2
กิจการสภา อบต.ห้วยขุนราม   การเฝ้าระวังสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    13 ก.ค. 2563 0
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 838