หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
นายชนะ อินทร์คำนึง
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานขอย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 
 
     
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลำนารายณ์   แจ้งปิดน้ำประจำ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563   14 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พุคา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรม (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้างมาตรการป้องกันและคอร์รัปชั่น   13 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พุคา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความดปร่งใสในการบริหารงาน   13 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อทอง   โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง   13 ก.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พุคา   คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์    13 ก.ค. 2563 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านข่อย   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด ประจำไตรมาสที่3 เมษายน-มิถุนายน2563   13 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พุคา   อปท.โปร่งใสห่างไกลคอร์รัปชั่น   13 ก.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พุคา   รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    13 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พุคา   รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    13 ก.ค. 2563 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โพตลาดแก้ว   รายงายแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 (วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563   13 ก.ค. 2563 3
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 838