หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
นายชนะ อินทร์คำนึง
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานขอย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 
 
     
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.เพนียด   ประกาศจากกองคลัง เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563   28 ก.ค. 2564 1
ข่าวกิจกรรม อบต.เพนียด   งดการรับ และการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส   28 ก.ค. 2564 1
ข่าวกิจกรรม อบต.เพนียด   📢📢ประกาศจ้า📢📢สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรีปรับระบบการทำงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...   28 ก.ค. 2564 2
ข่าวกิจกรรม อบต.เพนียด   ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัด   28 ก.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โคกสลุง   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุงร่วมกับสถานีตำรวจภูธรโคกสลุงจัดกิจกรรมจิตอาสา   27 ก.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระเบียน   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562   27 ก.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระเบียน   หลักง่ายๆ ในการป้องกันอัคคีภัย 5 ประการ และวิธีเอาตัวรอดจากอุทกภัย และ วาตภัย   27 ก.ค. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระเบียน   ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร    27 ก.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระเบียน   เอกสารประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะที่ถูกวิธี   27 ก.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระเบียน   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน   27 ก.ค. 2564 3
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 1,426