หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
นายชนะ อินทร์คำนึง
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานขอย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 
 
     
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย  14 ส.ค. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  13 ส.ค. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  11 ส.ค. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  10 ส.ค. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร (เทลูกรัง) บริเวณถนนเข้าพื้นที่การเกษตรหนองราดฟ้า หมู่ที่ 1 ตำบลสี่คลอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  30 ก.ค. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร (เทลูกรัง) บริเวณสายคันคลองระบายน้ำใหย่ มหาราช 2 (ฝั่งซ้าย) หมู่1-3 ตำบลสี่คลอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  30 ก.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร(เทลูกรัง)บริเวณสายคันคลองระบายน้ำใหญ่ มหาราช 2 (ฝั่งซ้าย)หมู่ที่1 ตำบลสี่คลอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  30 ก.ค. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย  30 ก.ค. 2563 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ยกเลิกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย  30 ก.ค. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตรวจสอบสิทธิมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม  21 ก.ค. 2563 24
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12