หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
นายชนะ อินทร์คำนึง
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานขอย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 
 
     
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่ หรือทางสาธารณะ  31 ส.ค. 2564 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรนา2019  15 ก.ค. 2564 147
ข่าวประชาสัมพันธ์   มอบเงินเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ เหตุวาตภัย  15 ก.ค. 2564 136
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย   14 ก.ค. 2564 135
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมอนุมัติโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณะสุข สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพึงในตำบลบ้านข่อย และตำบลสี่คลอง  24 มิ.ย. 2564 154
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564   16 มิ.ย. 2564 106
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.บ้านข่อย เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  16 เม.ย. 2564 240
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2563  9 เม.ย. 2564 263
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2564  9 เม.ย. 2564 247
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563  9 เม.ย. 2564 238
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16