หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
นายชนะ อินทร์คำนึง
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานขอย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 
 
     
 
 

 
โครงการการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส่งเสริมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม)  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อยดำเนินการจัดโครงการการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส่งเสริมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม) และได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านข่อยวิทยาเข้าค่ายอบรมและร่วมทำกิจกรรม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสถานการณ์พลังงานของประเทศ ข้อดี ข้อเสียและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงาน จนนำไปสู่วิธีการอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2562 เวลา 12.49 น. โดย คุณ จีรวรรณ สมบูรณ์

ผู้เข้าชม 62 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/28

ลำดับภาพที่ 2/28

ลำดับภาพที่ 3/28

ลำดับภาพที่ 4/28

ลำดับภาพที่ 5/28

ลำดับภาพที่ 6/28

ลำดับภาพที่ 7/28

ลำดับภาพที่ 8/28

ลำดับภาพที่ 9/28

ลำดับภาพที่ 10/28

ลำดับภาพที่ 11/28

ลำดับภาพที่ 12/28

ลำดับภาพที่ 13/28

ลำดับภาพที่ 14/28

ลำดับภาพที่ 15/28

ลำดับภาพที่ 16/28

ลำดับภาพที่ 17/28

ลำดับภาพที่ 18/28

ลำดับภาพที่ 19/28

ลำดับภาพที่ 20/28

ลำดับภาพที่ 21/28

ลำดับภาพที่ 22/28

ลำดับภาพที่ 23/28

ลำดับภาพที่ 24/28

ลำดับภาพที่ 25/28

ลำดับภาพที่ 26/28

ลำดับภาพที่ 27/28

ลำดับภาพที่ 28/28
<<
>>
X