หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านข่อย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
นายผจญศักดิ์ เงินพูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 
 
     
 
 


 
องค์การองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษ์ต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2565 องค์การองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย ซึ่งประกอบไปด้วย นายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย  พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษ์ต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นพร้อมทั้งปฏิญาณตนดังนี้
1. งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ
2. ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน หรือญาติของตน
3. ไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
4. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี หรือการอวยพร ในโอกาสต่างๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ
5. กรณีจำเป็นต้องให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 เม.ย. 2565 เวลา 13.23 น. โดย คุณ จีรวรรณ สมบูรณ์

ผู้เข้าชม 81 ท่าน