หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
นายชนะ อินทร์คำนึง
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานขอย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 
 
     
 
 

 
ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย ที่ร่วมแจกจ่าย แอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ แก่ประชาชนตำบลบ้านข่อย และตำบลสี่คลองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
โดยการนำของนายชนะ อินทร์คำนึง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย ที่ร่วมแจกจ่าย แอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ แก่ประชาชนตำบลบ้านข่อย และตำบลสี่คลองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2564 เวลา 09.50 น. โดย คุณ จีรวรรณ สมบูรณ์

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/29

ลำดับภาพที่ 2/29

ลำดับภาพที่ 3/29

ลำดับภาพที่ 4/29

ลำดับภาพที่ 5/29

ลำดับภาพที่ 6/29

ลำดับภาพที่ 7/29

ลำดับภาพที่ 8/29

ลำดับภาพที่ 9/29

ลำดับภาพที่ 10/29

ลำดับภาพที่ 11/29

ลำดับภาพที่ 12/29

ลำดับภาพที่ 13/29

ลำดับภาพที่ 14/29

ลำดับภาพที่ 15/29

ลำดับภาพที่ 16/29

ลำดับภาพที่ 17/29

ลำดับภาพที่ 18/29

ลำดับภาพที่ 19/29

ลำดับภาพที่ 20/29

ลำดับภาพที่ 21/29

ลำดับภาพที่ 22/29

ลำดับภาพที่ 23/29

ลำดับภาพที่ 24/29

ลำดับภาพที่ 25/29

ลำดับภาพที่ 26/29

ลำดับภาพที่ 27/29

ลำดับภาพที่ 28/29

ลำดับภาพที่ 29/29
<<
>>
X