หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
นายชนะ อินทร์คำนึง
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานขอย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 
 
     
 
 

 
โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562  
 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย กำหนดจัดโครงการ แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญในพุธศาสนา ถวายเทียนพรรษาแก่วัดในเขตพื้นที่ตำบลบ้านข่อยและสี่คลอง จำนวน 4 วัด คือ วัดข่อยเหนือ วัดข่อยกลาง วัดคุ้งนาบุญ และวัดข่อยใต้

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2562 เวลา 12.34 น. โดย คุณ จีรวรรณ สมบูรณ์

ผู้เข้าชม 53 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X