หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
     
 
 
 
โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562  
 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย กำหนดจัดโครงการ แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญในพุธศาสนา ถวายเทียนพรรษาแก่วัดในเขตพื้นที่ตำบลบ้านข่อยและสี่คลอง จำนวน 4 วัด คือ วัดข่อยเหนือ วัดข่อยกลาง วัดคุ้งนาบุญ และวัดข่อยใต้

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2562 เวลา 12.34 น. โดย คุณ จีรวรรณ สมบูรณ์

ผู้เข้าชม 21 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย