หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
นายชนะ อินทร์คำนึง
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานขอย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 
 
     
 
 

 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร (เทลูกรัง) บริเวณถนนเข้าพื้นที่การเกษตรหนองราดฟ้า หมู่ที่ 1 ตำบลสี่คลอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ค. 2563 เวลา 15.45 น. โดย คุณ สุวรรณทัศน์ คำนวนศักดิ์

ผู้เข้าชม 9 ท่าน