หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
นายชนะ อินทร์คำนึง
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานขอย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 
 
     
 
 

 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร(เทลูกรัง)บริเวณสายคันคลองระบายน้ำใหญ่ มหาราช 2 (ฝั่งซ้าย)หมู่ที่1 ตำบลสี่คลอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ค. 2563 เวลา 15.38 น. โดย คุณ สุวรรณทัศน์ คำนวนศักดิ์

ผู้เข้าชม 7 ท่าน