หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
นายชนะ อินทร์คำนึง
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานขอย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 
 
     
 
 

 
นำหน้ากากผ้าแจกทุกครัวเรือนในพื้นที่100%  
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อยได้จัดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อภายในตำบลบ้านข่อยและตำบลสี่คลอง
ประจำปีงบประมาณ 2563
“กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” ครู ข
โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย นำหน้ากากผ้าแจกทุกครัวเรือนในพื้นที่100%

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 เม.ย. 2563 เวลา 10.16 น. โดย คุณ จีรวรรณ สมบูรณ์

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X