หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
นายชนะ อินทร์คำนึง
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานขอย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 
 
     
 
 

 
ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และบริการเจลล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
โดยการนำของนายชนะ อินทร์คำนึง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และบริการเจลล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
ขอความร่วมมือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
#ใส่แมสเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มี.ค. 2563 เวลา 10.04 น. โดย คุณ จีรวรรณ สมบูรณ์

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X