หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
นายชนะ อินทร์คำนึง
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานขอย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 
 
     
กิจกรรม
 
 
  หมวดข่าว ข่าวกิจกรรม: ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลพบุรี และเข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 68
 


 
โครงการการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ ด้านสิ่งแวดล้อมและธรมมชาติของสัตว์) [ 29 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 56
 
 
     


 
โครงการการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส่งเสริมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม) [ 29 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 58
 


 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 68
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 24