หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
นายชนะ อินทร์คำนึง
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานขอย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 
 
     
 
 
 


นายสุรพล ศิลธรรม
ประธานสภา
โทร : 0929511065
 รองประธานสภาเลขานุการสภา
 
 


นางราตรี มานพ
สมาชิกสภาอบต. ม.1
โทร : 0817914558


นางสาวรัตติกาล สินสกุล
สมาชิกสภาอบต. ม.1
โทร : 036785567


นายสมชาย มานพ
สมาชิกสภาอบต. ม.2
โทร : 036785567


นายไพโรจน์ เอี่ยมทรัพย์
สมาชิกสภาอบต. ม.2
โทร : 036785567


นางนิสา เฑียรสิงห์
สมาชิกสภาอบต. ม.3
โทร : 036785567


นายศักดิ์ชัย ฉุนหอม
สมาชิกสภาอบต. ม.4
โทร : 036785567


นายโกสนธิ์ ชะนะภัย
สมาชิกสภาอบต. ม.5
โทร : 036785567


นายพงษดร มีสุข
สมาชิกสภาอบต. ม.5
โทร : 036785567


นายกฤษณะ ฟักมณี
สมาชิกสภาอบต. ม.6
โทร : 036785567


นางสาวมาลี ชะเอมจันทร์
สมาชิกสภาอบต. ม.6
โทร : 036785567


นายสุธิ นูมะหันต์
สมาชิกสภาอบต. ม.7
โทร : 036785567


นางดรุณี คงเรียน
สมาชิกสภาอบต. ม.8
โทร : 036785567


นางปันจะ ฉ่ำสุวรรณ
สมาชิกสภาอบต. ม.8
โทร : 036785567


นางสาวสุวีวรรณ แพอำไพ
สมาชิกสภาอบต. ม.10
โทร : 036785567


นางสุลัดดา กระแสอรรถ
สมาชิกสภาอบต. ม.10
โทร : 036785567


นายจำนงค์ จันทร์อ่อน
สมาชิกสภาอบต. ม.11
โทร : 036785567


นางเฉลา ชามีรส
สมาชิกสภาอบต. ม.11
โทร : 036-785 567


นายประดิษ ยิ้มละออ
สมาชิกสภาอบต. ม.12
โทร : 036-785 567