หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.โพตลาดแก้ว   โครงการบ้าน วัด ราชการสะอาด อนามัยดี มีคุณธรรมเสริม เพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (วัสดุโครงการ จำนวน ๑๖ รายการ) 21 ม.ค. 2564
ทต.โพตลาดแก้ว   จ้างออกแบบและรับรองรูปแบบรายการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔ โครงการ 20 ม.ค. 2564
ทต.โพตลาดแก้ว   จ้างโครงการติดตั้งราวกันตก (การ์ดเรล) พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2564
ทต.โพตลาดแก้ว   ซื้อโครงการบ้าน วัด ราชการสะอาด อนามัยดี มีคุณธรรมเสริม เพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (จัดซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน ๑๒๐ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2564
ทต.ท่าวุ้ง   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ราชการ งานป้องกันฯ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2564
ทต.โพตลาดแก้ว   จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถดับเพลิงเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2564
ทต.โพตลาดแก้ว   ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2564
ทต.โพตลาดแก้ว   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2564
ทต.ท่าวุ้ง   จ้างจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง (รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๖-๐๐๑๘ , ๓๑๐-๔๖-๐๐๒๑ , ๔๒๐-๔๖-๐๐๑๙) ซึ่งติดตั้งอยู่ในห้องกองคลังและห้องกองช่าง เพื่อให้เครื่องปรับอากาศมีความเย็นและพร้อมใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2564
ทต.ท่าวุ้ง   ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าวุ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 459