หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.โคกเจริญ   ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2566
อบต.ชอนสมบูรณ์   ซื้ออาหารเสริมนม UHT รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลชอนสมบูรณ์ สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ช่วงปิดเทอม จำนวน ๑๐,๑๔๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2566
อบต.ชอนสมบูรณ์   จ้างเหมารถขุดดินซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่บ้าน ขุดดินขยายเขตพร้อมวางท่อเมนประปาและฝังกลบโดยใช้เครื่องจักรรถแบ็คโฮ PC 30 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2566
อบต.นิคมลำนารายณ์   ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงแบบบรรทุกนํ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มี.ค. 2566
อบต.ทะเลชุบศร   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมยกระดับบ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณซอยอู่อ่อน หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มี.ค. 2566
อบต.ทะเลชุบศร   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมยกระดับบ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายหน้าโบสถ์วัดสะพานอิฐ ถึง ถนน คสล.เดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มี.ค. 2566
อบต.ทะเลชุบศร   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 6 บริเวณซอยบุญประดิษฐ์ (ยกระดับถนน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มี.ค. 2566
อบต.วังทอง   จ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสาราม จุดบริเวณสายทางคันฝายห้วยสาราม ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2566
อบต.วังทอง   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสาราม จุดบริเวณสายทางคันฝายห้วยสาราม (ต่อจากถนน คสล.เดิมจนถึงสุดสายทาง) ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2566
อบต.วังทอง   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) และงานวางท่อพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสาราม จุดบริเวณซอยบ้านนายประทุม หลิ่มสืบ ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,328