หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.แก่งเสือเต้น   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
อบต.ท่าหลวง   จ้างเหมาฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
อบต.ท่าหลวง   จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสำหรับเดินทางไปศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
อบต.หัวสำโรง   ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒๕ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
อบต.กุดตาเพชร   จ้างซ่อมแซมอาคารห้องประชุม (หลังเก่า) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
อบต.ท่ามะนาว   ซื้อถุงยังชีพ สำหรับ ผู้ประสบภัย (อุทกภัย) น้ำป่าไหลหลาก เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ของสำนักปลัด อบต.ท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
อบต.พุคา   จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 (แข่งขันกีฬาเรือยาว 12 ฝีพาย + เรือพายม้า + เซปักตะกร้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
ทม.บ้านหมี่   จ้างโครงการปรับปรุงข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน L Tax ๓000 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
ทม.บ้านหมี่   ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
ทม.บ้านหมี่   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,577