หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มี.ค. 2566 ]ซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสี่คลอง สังกัด อบต.บ้านข่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2566 ]ซื้อกระดาษA4 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21