หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านข่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านข่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านข่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านข่อยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสี่คลอง ขององค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนวัดข่อยกลาง จำนวน1,344กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนวัดข่อยใต้ จำนวน 2,400 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านข่อยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสี่คลอง ขององค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสี่คลองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านข่อยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย รวมเป็นจำนวน 648 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2