หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
นายชนะ อินทร์คำนึง
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานขอย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 
 
     
 
 
 


นายชนะ อินทร์คำนึง
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านข่อย
โทร : 0843416590
 
 


นายวรพัฒน์ งามวงศ์รณชัย
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านข่อย
โทร : 0816162352


นายสน นิ่มชม
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านข่อย
โทร : 0631071469
 
 


นายชูเกียรติ คำนวนศักดิ์
เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านข่อย
โทร : 0897455089